ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 7. Індекс

Для прискорення пошуку даних про конкретну людину в таблиці Контакти зручно розсортувати запису за абеткою. Щоб призначити сортування по полю Прізвище, виконаєте наступні кроки.

 1.  У вікні бази даних клацніть на значку таблиці Контакти.

 2.  Клацанням на кнопці Відкрити відкрийте таблицю в режимі редагування.

 3.  У вікні таблиці клацніть на заголовку Прізвище, щоб виділити стовпець.

Мал. 16.16. Сортування прізвищ за абеткою

 1.  Клацанням на кнопці Сортування за збільшенням (Sort Ascending) упорядкуєте записи стовпця прізвища таблиці за абеткою (мал. 16.16).

 2.  Вставте в таблицю ще декілька чоловік з прізвищем Петров. Наприклад, Василь Петров, Микола Петров і Ігор Петров. Додайте записи у вказаному порядку.

 3.  Щоб відновити сортування, закрийте вікно таблиці Контакти і знов відкрийте таблицю. Записи виявляться розташованими так, як показано на мал. 16.17.

Мал. 16.17. Декілька чоловік з однаковими прізвищами

Прізвища впорядковані за абеткою, але імена людей розставлені безладно. Якби в таблиці було декілька сотень людей з прізвищем Петров, то пошук потрібної людини істотно б ускладнився. Щоб виконати сортування відразу по декількох полях, слід скористатися складним індексом. Його налаштування виконується за допомогою наступних дій.

 1.  Клацанням на кнопці Вигляд перемкнетеся в режим конструктора.

 2.  Щоб відкрити вікно індексів таблиці Контакти, показане на мал. 16.18, клацніть на кнопці Індекси (Indexes) панелі інструментів. У вікні індексів є список із стовпцями назви індексу, імені поля, по якому виконується індексація, і режиму сортування (за збільшенням або по убуванню). Майстер таблиць при створенні таблиці Контакти індексував її потремо полям: Назва Компанії, Прізвище, Код_контакти, додавши індекси з іменами відповідно: Назва Компанії, Прізвище і Primarykey. Останній з трьох індексів є ключем таблиці, що однозначно ідентифікує її записи. Все наявні індекси прості, тобто призначають сортування тільки по одному полю. Щоб записи з однаковими прізвищами розташовувалися за абеткою імен, слід модифікувати індекс Прізвище, додавши в нього умову сортування по полю Ім'я. Для цього виконаєте наступні кроки.

Мал. 16.18. Індекси

 1.  Клацніть правою кнопкою миші на тому рядку, який розташований нижче за рядок індексу Прізвище.

 2.  Виберіть в контекстному меню команду Додати рядки (Insert Rows), щоб вставити одну порожню рядок.

 3.  У новому рядку клацніть на кнопці списку осередку, що розкривається, Ім'я поля.

 4.  Виберіть пункт Ім'я. У стовпці Порядок сортування (Sort Order) автоматично з'явиться варіант За збільшенням (Ascending).

Мал. 16.19. Сортування по двох полях

У вікні налаштування індексів імена полів, по яких відбувається впорядковування в даному індексі, розташовуються в рядку з ім'ям індексу і нижче за неї в рядках з порожнім осередком Індекс (Index Name) в порядку убування впливу поля. Тобто першим виконується сортування по тому полю, яке в даному індексі розташоване вище. У одному індексі можна використовувати до 10 полів. Таким чином, тепер індекс Прізвище упорядковує записи за абеткою спочатку по прізвищах, а потім по іменах.

 1.  Закрийте вікно індексів.

 2.  Клацніть на кнопці Вигляд, щоб перемкнутися в режим редагування таблиці.

 3.  Відповідайте Та на запит про необхідність збереження таблиці. Тепер імена виявилися збудованими за абеткою, як показано на мал. 16.19. Оскільки перед цим вже було настроєно сортування по полю Прізвище (тобто по індексу Прізвище, головним полем якого є Прізвище), вам навіть не довелося перенастроювати сортування. Модифікація індексу автоматично привела до впорядкування імен.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017