ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 5. Зв'язок таблиць

У попередній вправі за допомогою майстра підстановок був сформований зв'язок між двома таблицями. Такий зв'язок дозволяє встановити правила взаємодії між таблицями. Список підстановок можна було організувати і без зв'язку. Але уявіть, що ви видалите з таблиці Контакти запис, на який посилаються деякі записи таблиці Список. У такій ситуації залишаться описи контактів, прізвища людей в яких втрачені. Наявність правильно організованого зв'язку дозволяє уникнути подібних неприємностей. 

 1. Виберіть команду Сервіс > Схема даних (Tools > Relationships). Відкриється вікно, що схематично зображає зв'язки бази даних. На мал. 16.11 видно, що лінія зв'язку сполучає поля Код_контакти таблиці Контакти і Контакт таблиці Список.

Примітка

Даний зв'язок сполучає ключове і звичайне поля. Це зв'язок типу «один до багатьом», коли одному запису таблиці Контакти може відповідати декілька записів таблиці Список, але не навпаки.

Мал. 16.11. Схема даних

Для тренування давайте видалимо зв'язок, а потім створимо її наново.

 1.  Клацанням виділите лінію зв'язку.

 2.  Натисніть клавішу Delete. У відповідь на запит, що з'явився, клацніть на кнопці Так. Зв'язок зникне.

 3.  Помістите покажчик миші на пункт Код_контакти таблиці Контакти.

 4.  Натисніть кнопку миші і перетягнете покажчик на полі Контакт таблиці Список.

 5.  У вікні діалогу, що відкрилося, клацніть на кнопці Створити. Зв'язок з'явиться знов.

Щоб набудувати параметри зв'язку, виконаєте наступні кроки.

 1.  Двічі клацніть на лінії зв'язку. Відкриється вікно діалогу, показане на мал. 16.12.

Мал. 16.12. Параметри зв'язку

Примітка

Якщо таблиці, між якими потрібно організувати зв'язок, відсутні, клацніть у вікні Схема даних (Relationships) правою кнопкою миші і виберіть команду Додати таблицю (Show Table). У вікні діалогу, що відкрилося, виділяйте таблиці, які потрібно розмістити у вікні Схема даних і клацайте на кнопці Додати (Add). Отримавши всі необхідні таблиці, закрийте вікно діалогу кнопкою Закрити (Close).

 1.  Встановите прапорець Забезпечення цілісності даних (Enforce Referential Integrity). Цей режим не дозволить Access залишати в таблиці Список записи, для яких не можна підібрати запис таблиці Контакти з відповідним значенням поля Код_контакти.

 2.  Встановите прапорець Каскадне видалення зв'язаних записів (Cascade Delete Related Records). Тепер при видаленні запису таблиці Контакти (тобто видаленні інформації про конкретну людину) будуть видалені всі відповідні записи таблиці Список (тобто всі описи контактів з цією людиною). Якщо вказаний прапорець скинутий, видалення тих записів таблиці Контакти, на які посилається хоч би один запис таблиці Список, заборонено.

Примітка

Установка прапорця Каскадне оновлення зв'язаних полів приведе до того, що при оновленні поля Код_контакти таблиці Контакти автоматично оновлюватимуться однойменні поля у відповідних записах таблиці Список.

 1.  Клацніть на кнопці ОК.

 2.  Закрийте вікно Схема даних.

 3.  У вікні бази даних двічі клацніть на значку таблиці Контакти. У вікні таблиці, що відкрилося, видно невеликі знаки «плюс», розташовані в лівій частині записів. Їх присутність говорить про наявність зв'язку ключового поля таблиці з іншою таблицею.

 4. Клацніть на знаку «плюс» записи для Петра Петрова. Відкриється вкладена таблиця, що містить ті записи таблиці Список, значення поля Код_кон-такти яких дорівнює величині однойменного поля запису для Петра Петрова (мал. 16.13).

Мал. 16.13. Вибірка даних із зв'язаної таблиці

Примітка

При розкритті фрагмента зв'язаної таблиці знак «плюс» перетворюється на знак «мінус». Щоб приховати додаткову таблицю, клацніть на нім ще раз.

 1.  Клацніть ще на якому-небудь знаку «плюс», і ви побачите опис всіх контактів з ще однією людиною. Таким чином, за допомогою створеного зв'язку ви можете швидко проглядати у вікні таблиці Список опису всіх контактів з певною людиною або групою осіб.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017