ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 2. Конструктор запитів

Майстер запитів уміє конструювати тільки прості умови відбору. Щоб накласти додаткові обмеження, слід користуватися конструктором запитів, що забезпечує повне управління параметрами запиту і побудову складних умов відбору даних.

 1.  Щоб перемкнутися в режим конструктора, виберіть команду Вигляд > Конструктор (View > Design View). Вікно конструктора показане на мал. 17.3. У його верхній частині відображаються списки полів таблиць, до яких звертається запит, і зв'язки між таблицями. Нижня область містить бланк вибору полів таблиць, умов відбору і режимів сортування. Щоб додати в запит ще одне поле, виконаєте наступні кроки.

 2.  Перемістите покажчик на пункт Ім'я таблиці Контакти.

Мал. 17.3. Конструктор запиту

 1.  Натисніть кнопку миші і перетягнете поле Ім'я у верхній осередок четвертого рядка бланка запиту. Його ім'я з'явиться в цьому осередку, а ім'я відповідної таблиці — в другому осередку того ж стовпця. Третій рядок бланка запиту дозволяє сортувати результат запиту по тому або іншому полю.

 2.  У списку третього осередку третього стовпця бланка, що розкривається, виберіть пункт За збільшенням.

Примітка

Щоб додати в запит відразу всі поля таблиці, перетягуйте пункт *. Якщо потрібна таблиця відсутня у верхній частині вікна запиту, клацніть на кнопці Відобразити таблицю (Show Table) панелі інструментів, виділите потрібну таблицю або запит у вікні, що відкрилося, діалогу, клацніть на кнопці Додати, а потім на кнопці Закрити.

 1.  Призначте той же режим сортування для поля Ім'я. Тепер записи результату запиту будуть впорядковані за абеткою прізвищ і імен. Наявний варіант зв'язку додає в результат запиту тільки ті записи зв'язаних таблиць, в яких значення полів Код_контакти рівні. Оскільки для деяких людей з таблиці Контакти немає записів в таблиці Список, то інформація про таких людей не включається в результат запиту. Щоб запит повертав дані навіть про тих людей (включених в таблицю Контакти), з якими не було ніяких контактів, що знайшли віддзеркалення в таблиці Список, слід змінити параметри об'єднання.

 2.  Двічі клацніть на лінії зв'язку.

 3. У вікні діалогу, що відкрилося, Параметри об'єднання (Join Properties) виберіть положення перемикача Об'єднання всіх записів з "Контакти" і лише тих записів з "Список", в яких зв'язані поля збігаються (Include All Records From "Контакти" And Only Those Records From "Список" Where The Joined Fields Are Equal).

 4.  Клацніть на кнопці ОК. На одному кінці лінії зв'язку з'явиться стрілка, вказуюча на зміну режиму об'єднання.

Примечание

Изменение режима объединения в окне запроса никак не влияет на параметры исходной связи, определяющие правила взаимодействия между таблицами данных, а задает только порядок отбора записей базы данных, включаемых в результат запроса.

 1. Щелчком на кнопке Вид панели инструментов запустите запрос повторно. Результат выполнения запроса с учетом сортировки и нового режима объединения будет таким, как показано на рис. 17.5.

 2.  Закройте окно запроса.

 3.  В ответ на вопрос о необходимости сохранения новой структуры запроса ответьте Да.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017