ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 4. Підсумковий запит

Запити дозволяють не тільки вибирати записи з таблиць, але і обчислювати різні статистичні параметри. Наприклад, можна підрахувати сумарну кількість контактів і вивести дати першого і останнього контакту з кожною з людей, включених в таблицю Контакти. Щоб побудувати такий запит в режимі конструктора, виконаєте наступні дії.

 1.  У вікні бази даних клацніть на кнопці Запити.

 2.  Двічі клацніть на значку Створення запиту в режимі конструктора (Create Query In Design View).

 3.  У вікні діалогу (мал. 17.6), що відкрилося, виділите рядок Контакти.

 4. 4. Клацанням на кнопці Додати додайте вибрану таблицю у верхню область конструктора запиту.

 5. 5. Виділите пункт Список і знову клацніть на кнопці Додати.

 6. 6. Клацанням на кнопці Закрити закрийте вікно діалогу Додавання таблиці (Show Table). Списки полів двох таблиць, сполучені лінією зв'язки, з'являться у вікні конструктора.

 7. 7. Клацніть на кнопці Групові операції (Totals) панелі інструментів. У бланку запиту з'явиться додатковий рядок Групова операція: (Total), що дозволяє виконувати статистичні операції із значеннями конкретних полів.

Мал. 17.6 . Додавання таблиці

 1.  Перетягнете поле Прізвище в осередок Поле (Field) першого стовпця конструктора.

 2.  У той же осередок другого стовпця перетягнете поле Ім'я таблиці Контакти.

 3.  У третій, четвертий і п'ятий стовпці бланка запиту перетягнете поле Дата таблиці Список (мал. 17.7).

Мал. 17.7. Запит з груповими операціями

 1.  У списку осередку, що розкривається, Групова операція (Total) третього стовп ца бланка запиту виберіть пункт Min.

 2. У тому ж осередку четвертого стовпця виберіть пункт Мах.

 3. У п'ятому стовпці задайте групову операцію Count. Групові операції побудованого запиту оброблять всі записи таблиці Список, відповідні конкретній людині з таблиці Контакти, і замість самих даних таблиці Список виведуть у відповідне поле результату запиту тільки значення величини, що обчислюється за певною формулою. Доступні групові операції перераховані в таблиці. 17.1.

ТАБЛИЦЯ 17.1 . Групові операції

Назва  Функція
Умова(Where)  Режим завдання умови відбору для поля, але якому не виконується  угрупування. Access автоматично робить таке поле прихованим
Вираз (Expression) Обчислюване поле, значення якого розраховується  по складній формулі
Group By  Поле, що визначає групу записів, по якій обчислюються статистичні параметри. До однієї групи відносяться всі записи, для яких значення поля з режимом Group By (Угрупування) однакові
 Last  Останнє значення в групі
 First  Перше значення в групі
 Var  Варіація значень поля
Stdev  Стандартне відхилення величин нуля від середнього
Count  Кількість записів, відповідна нулі яких не містить величини Null
 Мах  Максимальне значення
Min  Мінімальне значення
 Avg  Середнє значення поля 
Sum  Сума значень поля по всіх записах

Примітка

Оскільки в п'ятому полі запиту обчислюється кількість записів, в осередок Поле цього стовпця можна помістити будь-яке поле таблиці Список.

 1. Клацніть на кнопці Вигляд, щоб виконати запит. З'явиться таблиця з п'ятьма стовпцями. Два перші стовпці містять прізвища і імена людей. По ним виконується угрупування, тобто розрахунок значень решти полів запиту виконується для записів таблиці Список, що зіставляються з однією людиною. Як вже мовилося вище, відповідність контакту таблиці Список і людину з таблиці Контакти визначається полями Код_контакти, за допомогою яких здійснюється зв'язок цих двох таблиць. Третій і четвертий стовпці запиту виводять відповідно дату першого (функція Min) і останнього (функція Мах) контакту з даною людиною. П'ятий стовпець містить кількість записів в таблиці Список (функція Count), відповідних. даній людині, тобто число контактів з ним. Єдиний недолік побудованого запиту — це незрозумілі імена стовпців. Давайте скоректуємо їх.

 2.  Клацанням на кнопці Вигляд поверніться в конструктор запиту.

 3.  У осередку Поле третього стовпця заміните ім'я Дата на текст Дата першого контакту: Дата. Права частина цього виразу, розташована правіше за двокрапку, як і раніше задає ім'я поля, а ліва визначає назву стовпця результату запиту. Таким чином, будь-якому стовпцю запиту можна призначити довільне ім'я.

 4.  У осередку Поле четвертого стовпця введіть Дата останнього контакту: Дата.

 5.  У першому рядку п'ятого стовпця бланка'запроса введіть Число контактів: Дата.

Примітка

На жаль, подібний прийом не підходить для зміни назви поля, значення якого не обчислюється, а передається з таблиці. Тобто у такий спосіб не вдасться перейменувати поле Ім'я.

 1.  Знову клацніть на кнопці Вигляд. 

 2. Закрийте запит.

 3.  Для збереження змін структури клацніть на кнопці Так.

 4.  У вікні діалогу Збереження (Save As) введіть ім'я Підсумковий запит і клацніть на кнопці ОК.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017