ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 3. Елементи управління

При відкритті конструктора форм на екрані з'являється панель елементів (див. мал. 18.3). Якщо її немає, клацніть на кнопці Панель елементів панелі інструментів. За допомогою кнопок панелі елементів у форму можна додавати різні об'єкти, типи яких перераховані в таблиці. 18.1. Елементи управління форм і звітів схожі між собою, тому така ж панель елементів є і в конструкторі звітів, про який ми поговоримо на цьому занятті пізніше, а всі операції, що розглядаються в цьому і в наступній вправі, однаково застосовні як до форм, так і до звітів.

Примітка

У попередній вправі у форму було додано шість елементів управління: два поля введення (Дата і Опис), одне поле із списком Код_контакти і три написи, по одній поряд з кожним полем.

ТАБЛИЦЯ 18.1. Елементи управління форм і звітів

Значок

Назва

Призначення

Напис (Label)

Написи створюються автоматично разом з елементами типу текстове поле, поле із списком і тому подібне Вони роз'яснюють сенс поля введення. Додаткові написи можуть використовуватися для заголовків і пояснень

Поле (Text Box)

Використовується для введення і відображення інформації полів таблиць і запитів, а також для виведення результатів обчислень

Група перемикачів (Option Group)

Група перемикачів посилається на деяке поле таблиці. Кожен перемикач групи відповідає визначеному цілочисельному значенню цього поля

Вимикач (Toggle Button)

Дозволяє вводити інформацію типу да/нет. Величині «та» або «істина» відповідає втоплене положення вимикача

Перемикач (Option Button)

Елемент групи перемикачів, в якій може бути відмічений тільки один з них (його кружок виглядає зачорненим)

Прапорець (Check Box)

Призначений для представлення полів типу да/нет. Відмічений квадратик відповідає величині «так», а порожній — «ні»

Поле із списком (Combo Box)

Вирішує як безпосереднє введення значення в полі, так і його вибір в

списку зумовлених, що розкривається

значень

Список (List Box)

Дозволяє вибирати дані з набору пунктів і не вирішує безпосереднє введення значень

Кнопка (Command Button)

Клацання на такій кнопці виконує команду, за допомогою якої можна перейти в іншу форму, переміститися по записах і виконати

багато інших операцій


 

  Малюнок

Малюнок будь-якого графічного формату з рамкою

Вільна рамка об'єкту (Unbound Object Frame)

Об'єкт OLE, не пов'язаний ні з яким джерелом даних

Приєднана рамка об'єкту

(Bound Object Frame)

Об'єкт OLE, пов'язаний з полем даних таблиці або запиту

 Розривши сторінки

 (Page Break)

Лінія, по якій формується переклад сторінки при виведенні форми або звіту на принтер

 Набор вкладок

(Tab Control)

Дозволяє розмістити на одному і тому ж

просторі екрану декілька наборовши

елементів управління. Зручний в тих

випадках, коли елементи легко розділяються

на логічні групи

 Підлегла форма/звіт

 (Subform/subreport)

Вставляє у форму (або звіт) область

з іншою формою (або звітом), зв'язаною

з головною

Лінія

(Line)

Додає пряму лінію

Я Прямокутник

(Rectangle)

Малює прозорий або непрозорий прямокутник з кольоровою межею будь-якої товщини

 Інші елементи

(More Controls)

Відкриває меню з елементами управління

що не увійшли до панелі елементів


Щоб за допомогою панелі елементів додати у форму декоративні об'єкти, виконаєте наступні кроки.

 1. Помістите покажчик миші на кут області форми.

 2. Перетягнете цей кут управо вниз, щоб небагато збільшити форму.

 3.  За допомогою команди Правка > Виділити все (Edit > Select All) виділите всі елементи форми.

 4. Натисніть клавішу Ctrl і, не відпускаючи її, натисненнями клавіш із стрілками пересуньте елементи форми так, щоб вони були відцентровані щодо нових меж форми.

 5. Клацніть на кнопці Прямокутник (Rectangle) панелі елементів.

 6.  Розтягніть мишачу діагональ прямокутника, щоб він оточив всі елементи форми (мал. 18.7).

 7.  У палітрі кнопки 11вет лінії/межі (Line/border Color) панелі інструментів Форматування (Formatting) виберіть синій колір.

Мал. 18.7. Додавання елементів форми

 1. У палітрі кнопки Товщина лінії/межі (Line/border Width) виберіть товщину 4 піксели.

 2. Клацніть на кнопці Малюнок (Image) панелі елементів.

 3.  У лівому нижньому кутку форми розтягніть рамку малюнка.

Мал. 18.8. Параметри малюнка

 1.  У вікні вибору файлу, що відкрилося, знайдіть теку, в яку був встановлений Office XP (зазвичай вона називається Microsoft Office), розкрійте вкладену в неї теку Office10\broadcast, виберіть файл Ns_logo.gif і клацніть на кнопці ОК. (Замість цього файлу можете вставити будь-який інший не дуже великий малюнок.)

За умовчанням малюнки вставляються у форму в режимі урізування малюнка рамкою елементу. Щоб змінити режим розміщення, виконаєте наступні дії.

 1.  Клацніть на малюнку правою кнопкою миші і виберіть в контекстному меню команду Властивості.

 2.  У списку Установка розмірів (Size Mode) вкладки Макет вікна параметрів, що відкрилося, виберіть пункт Вписати в рамку (Stretch), як показано на мал. 18.8. Тепер малюнок розтягуватиметься і стискуватиметься разом з рамкою елементу, підстроюючись під її розміри.

 3.  Закрийте вікно параметрів.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017