ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 6. Графічне представлення інформації

Тепер на основі введених даних можна побудувати діаграму. У пакеті Office є стандартна програма побудови графіків і діаграм — Microsoft Chart. Проте Excel має для цих цілей власний модуль, можливості якого декілька ширше.

  1.  Виберіть команду Вставка > Діаграма (Insert > Chart). Відкриється вікно діалогу Майстер діаграм (Chart Wizard).
  2.  Клацніть на кнопці Далі (Next). Відкриється друге вікно майстра, в якому вас попросять вказати осередки з тими даними, на основі яких слід будувати діаграми.
  3.  Клацніть в листі Excel на осередку A3.
  4.  Натисніть клавішу Shift і, не відпускаючи її, клацніть на осередку Е7.
  5.  У вікні діалогу майстра виберіть положення перемикача рядках (Rows). В області перегляду з'явиться діаграма, показана на мал. 2.7.
  6.  У вікні майстра діаграм клацніть двічі на кнопці Далі (Next), а потім на кнопці Готово (Finish). На лист поряд з таблицею буде вставлена діаграма, що відображає введені дані в графічній формі.
  7.  Захопите сформовану діаграму мишею і перетягнете її під таблицю даних, розмістивши так, як показано на мал. 2.8.
  8.  Клацніть на кнопці Друк (Print) панелі інструментів Стандартна (Standard), щоб роздрукувати отриманий лист.

Мал. 2.7. Вибір осередків для побудови діаграми

Мал. 2.8. Лист Excel з діаграмою


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017