ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 3. Звичайний режим

Створюючи або модифікуючи текстовий документ, ви найчастіше працюєте в звичайному режимі перегляду. На мал. 5.10 показаний приклад документа в цьому режимі і основні елементи вікна Word. При звичайному перегляді документ має необмежену довжину, хоча його ширина визначається розміром сторінки. Розбиття на сторінки показане горизонтальними пунктирними лініями. У цьому режимі на екрані не видно фігури, малюнки і інші графічні об'єкти.

Мал. 5.10. Документ Word в звичайному режимі

Рядок стану Word в будь-якому режимі перегляду виводить одну і ту ж інформацію, яка допомагає орієнтуватися у великих документах. У першому зліва полі рядка стану видно номер поточної сторінки, номер поточного розділу, а далі через дріб — номер поточної сторінки і число сторінок в документі. У друге поле виводиться відстань від лівого краю документа до поточного положення текстового курсора, потім номери поточного рядка і стовпця.

 1.  Відкрийте будь-який не дуже короткий документ і за допомогою команди Вигляд > Звичайний (View > Normal) включите звичайний режим перегляду (якщо поточним є інший режим).

 2.  Клацніть на кнопці Схема документа (Document Map). У лівій частині вікна з'явиться панель, що демонструє ієрархічну структуру розділів документа, як показано на мал. 5.11. Вказана кнопка грає роль прапорця. Повторне клацання на ній приховає панель схеми. Таку панель можна відкрити і в будь-якому іншому режимі перегляду.

 3.  Клацніть в панелі схеми документа на одному з пунктів. Текст в основному вікні переміститься до відповідного розділу.

Примітка

Розділ характеризується наявністю заголовка, відміченого спеціальним стилем. Ви познайомитеся з цими стилями у вправі 5 цього заняття.

Мал. 5.11. Схема документа

 1. Щоб прокрутити текст уручну, користуйтеся кнопками і повзунком вертикальної смуги прокрутки, розташованої в правій частині вікна. Смуга прокрутки є і в панелі схеми документа.

 2. Клацніть на кнопці Наступна сторінка (Next Page). Текст у вікні переміститься на початок наступної сторінки. Кнопка Попередня сторінка (Previous Page) виконує зворотну процедуру, прокручувавши текст на одну сторінку вгору.

 3. Клацніть на кнопці Вибір об'єкту переходу (Select Browse Object). Відкриється показане на мал. 5.12 вікно із значками. Ці значки дозволяють змінювати функції кнопок Наступна сторінка (Next Page) і Попередня сторінка (Previous Page).

Мал. 5.12. Вибір об'єкту переходу

 1.  Спробуйте клацнути на значку Розділи (Browse By Section). Тепер вказані кнопки прокручуватимуть документ відповідно до попереднього і наступного розділу (а не до сторінки).

 2. У звичайному режимі у верхній частині вікна може розташовуватися горизонтальна лінійка, що дозволяє контролювати горизонтальні відступи. Щоб показати або приховати лінійку, виберіть команду Вигляд > Лінійка (View > Ruler).

 3.  Ймовірно, ви захочете набудувати масштаб відображення тексту по своєму смаку. Для цього клацніть на списку, що розкривається, Масштаб (Zoom) панелі інструментів Стандартна (Standard) і виберіть відповідний масштаб. Щоб ширина тексту в точності дорівнювала ширині вікна, виберіть останній пункт По ширині сторінки (Page Width).

 4.  Виконаєте команду Вигляд > У весь екран (View > Full Screen). Вікно Word розвернеться на весь екран комп'ютера. При цьому зникнуть меню, заголовок вікна, панелі інструментів, рядок стану і смуга прокрутки. Буде видний тільки сам документ і кнопка Повернути звичайний режим (Close Full Screen). Такий повноекранний режим перегляду дозволяє цілком зосередитися на утриманні документа.

 5.  Щоб повернути зниклі елементи інтерфейсу, клацніть на кнопці Повернути звичайний режим (Close Full Screen).

Примітка

У повноекранному режимі можна користуватися всіма командами меню. Перемістите покажчик миші впритул до верхнього краю екрану, і перед вами з'явиться спливаючий рядок меню Word.

 1. Двічі клацніть в будь-якому з двох лівих полів рядка стану. Відкриється вікно переходу до об'єкту, показане на мал. 5.13.
 2.  У списку Об'єкт переходу (Go To What) виберіть тип об'єкту, який потрібно знайти, наприклад пункт Сторінка (Page).

Мал. 5.13. Вкладка переходу вікна діалогу пошуку і заміни

 1. У полі Введіть номер сторінки (Enter Page Number), назва якого варіюється залежно від вибраного типу об'єкту, введіть номер сторінки до якої потрібно перейти. Для переходу вперед або назад на N сторінок щодо поточної введіть відповідно +N або -n, де N — ціле число.
 2.  Клацніть на кнопці Перейти (Go To). Документ прокрутиться до шуканого об'єкту.

:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017