ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 4. Розмітка сторінки

Режим розмітки сторінок дозволяє бачити документ таким, яким він буде на паперових сторінках, роздрукованих на принтері. Тут у вигляді білих прямокутників відображаються сторінки документа, на яких разом з текстом видно абсолютно всі об'єкти, як показано на мал. 5.14. Якщо документ містить численні малюнки або графіки, з ним зручніше працювати саме в режимі розмітки сторінки.

Мал. 5.14. Режим розмітки сторінки

Вікно режиму розмітки практично не відрізняється від вікна звичайного режиму. Але включивши відображення лінійки, ви окрім горизонтальної лінійки побачите ще і вертикальну, яка дозволяє оцінювати положення об'єктів на сторінці по другій координаті. Прийоми переміщення по документу теж збігаються в обох режимах, проте в списку, що розкривається, Масштаб (Zoom) в режимі розмітки з'являються три додаткові пункти —по ширині тексту (Text Width), Сторінка цілком (Whole Page) і Дві сторінки (Two Pages), назви яких не вимагають додаткових пояснень.

Працюючи в режимі розмітки, не поспішаєте розставляти об'єкти і форматувати текст. Спершу слід набудувати розміри сторінки і її полів.

 1.  Виберіть команду Файл > Параметри сторінки (File > Page Setup).

 2.  У вікні діалогу, що відкрилося, клацніть на вкладці Розмір паперу (Paper Size), який показаний на мал. 5.15.

 3.  У списку Розмір паперу (Paper Size) виберіть той розмір листа, на якому повинен друкуватися документ.

 4. Щоб задати нестандартний розмір, виберіть пункт Іншій (Custom Size) і введіть ширину і висоту сторінки в лічильники Ширина (Width) і Висота (Height).

Мал. 5.15. Параметри сторінки

 1.  Після налаштування розмірів сторінки слід вказати розміри відступів і вибрати варіант виведення тексту на принтер. Для цього розкрійте вкладку Поля (Margins), яка показана на мал. 5.16.

 2.  У лічильники Верхнє (Тор), Ніжнєє (Bottom), Ліве (Left) і Праве (Right) введіть ширину полів сторінки.

 3. За допомогою перемикача Орієнтація (Orientation) вікна діалогу параметрів сторінки виберіть книжкове або альбомне розташування сторінки щодо тексту.

Мал. 5.16. Налаштування полів

 1.  Якщо ви збираєтеся друкувати документ на обох сторонах листів, а лівий і правий відступи не рівні між собою, то в списку, що розкривається, Декілька сторінок: (Multiple Pages) виберіть Дзеркальні поля (Mirror Margins). Це забезпечить правильну розстановку полів. При виборі 2 сторінки на листі (2 Pages Per Sheet) на одному листі паперу будуть розміщена дві сторінки. Поле Зразок (Preview) відображає поточну розкладку сторінок і дозволяє візуально проконтролювати введені параметри.

Примітка

У верхньому і нижньому полі сторінки розташовані верхній і нижній колонтитули, в яких розміщуються, наприклад, номери сторінок або назви поточних розділів документа. Якщо ви користуєтеся колонтитулами, не робіть верхнє і нижнє поля дуже вузькими.

 1.  Розкрійте вкладку Джерело паперу. У розділі Розрізняти колонтитули: за допомогою відповідних лічильників набудуйте відстані від краю сторінки до верхнього і нижнього колонтитулів.
 2.  Клацанням на кнопці Про До закрийте вікно діалогу параметрів сторінки.
 3.  Поля можна набудувати і за допомогою лінійок. Щоб збільшити ширину лівого поля, помістите покажчик миші на межу сірої і білої областей горизонтальної лінійки (див. мал. 5.14), натисніть кнопку миші і перетягуйте межу поля. Аналогічно настроюється і решта трьох поля сторінки.
 4. У багатосторінковому документі, як правило, потрібна розстановка номерів сторінок. Немає сенсу робити це уручну. Word уміє нумерувати сторінки автоматично. Виберіть команду Вставка > Номери сторінок (Insert > Page Numbers). Відкриється вікно діалогу, показане на мал. 5.17.

Мал. 5.17. Додавання нумерації сторінок

 1.  За допомогою списку, що розкривається, Положення (Position) вкажіть, чи повинні номери сторінок розташовуватися вгорі або внизу сторінки. У списку Вирівнювання (Alignment) виберіть потрібний режим вирівнювання номера в колонтитулі.

 2.  Щоб номер був відсутній на першій сторінці документа, скиньте прапорець Номер на першій сторінці (Show Number On First Page).

 3. Якщо потрібне додаткове форматування номерів, клацніть на кнопці Формат (Format) і набудуйте параметри вікна діалогу Формат номера (Page Number Format).

 4.  Клацаннями на кнопках OK закрийте всі вікна діалогу. Word автоматично пронумерує сторінки документа. При редагуванні тексту ви зможете викидати і вставляти фрагменти, а також переміщати цілі блоки сторінок. Word автоматично скоректує нумерацію і забезпечить правильну послідовність чисел.

 5. Щоб змінити шрифт номерів сторінок і додати в колонтитули іншу інформацію, виберіть команду Вигляд > Колонтитули (View > Header And Footer). Текст документа стане бляклим, а колонтитули будуть виділені пунктирними прямокутниками, як показано на мал. 5.18. Крім того, з'явиться панель інструментів Колонтитули (Header And Footer).

 6.  За допомогою смуги прокрутки знайдіть будь-який прямокутник з написом Верхній колонтитул (Header).

 7.  Введіть в нім текст Це верхній колонтитул. Тепер у верхньому полі кожної сторінки буде виведений такий напис. Ви скажете, что-подобниє заголовки сторінок нікому не потрібні. Так, звичайно, це лише простий приклад. Давайте подивимося, які можливості пропонує панель інструментів Колонтитули (Header And Footer).

Мал. 5.18. Редагування колонтитулів

 1.  Клацніть в прямокутнику Нижній колонтитул (Footer).

 2.  У панелі Колонтитули (Header And Footer) клацніть на кнопці Вставити авто текст (Insert Autotext).

 3. Виберіть в меню, що розкривається, пункт Повне ім'я файлу (Filename And Path). Тепер ви не забудете, як називається файл, в якому зберігається джерело роздрукованого тексту. Ім'я цього файлу з'явиться в нижньому колонтитулі кожної сторінки. Якщо ви перейменуєте файл документа або перемістите його в іншу теку, то при наступному відкритті документа в нижньому колонтитулі з'явиться вже нове ім'я файлу. Панель інструментів Колонтитули (Header And Footer) позволяєт-таюке вставляти в колонтитули дату і час останнього оновлення документа, дату друку документа, ім'я автора і іншу інформацію.

 4.  Щоб закрити режим проглядання колонтитулів, клацніть на кнопці Закрити (Close) панелі інструментів Колонтитули (Header And Footer). Іноді, проглянувши документ в режимі розмітки сторінки, ви можете залишитися незадоволені тим, як Word розбив текст на сторінки. В цьому випадку уручну вставте в текст додаткові розриви сторінок.

 5. Помістите курсор в ту крапку, де повинна починатися нова сторінка, і виберіть команду Вставка > Розривши (Insert > Break). Відкриється вікно діалогу, показане на мал. 5.19. У нім верхній перемикач дозволяє з трьох положень вибрати тип розриву. Нижній перемикач дозволяє вставити мітку початку наступного розділу і вибрати, як повинен розташовуватися розділ: з початку наступної сторінки, з парною, з непарною або без розриву сторінки.

Мал. 5.19. Вставка розриву

 1.  Виберіть положення перемикача Нову сторінку (Page Break).

 2.  Потім клацніть на кнопці ОК. Текст правіше і нижче за курсор буде перенесений в початок наступної сторінки, а кінець поточної сторінки залишиться порожнім.

Режим електронного документа, який включається командою Вигляд > Веб-сервер-документ (View > Web Layout), є як би комбінацією звичайного режиму і режиму розмітки сторінки. Електронний документ дозволяє бачити всі об'єкти, включаючи малюнки і графіки, переміщати їх по документу і змінювати їх розмір. Але в режимі електронного документа немає розбиття на сторінки і весь текст відображається у вигляді нескінченної вертикальної стрічки. Тут немає і вертикальної лінійки. Оскільки передбачається, що електронний документ публікуватиметься на web-узле, розробники Word врахували, що web-страницы можуть мати будь-яку довжину, а для їх перегляду у вікні браузера використовується вертикальна смуга прокрутки.

Якщо ви користуєтеся текстовим процесором Word для підготовки web-страниц, замість режиму розмітки сторінок завжди користуйтеся режимом електронного документа. В цьому випадку після перетворення у формат HTML не відбудеться втрати призначеного форматування. Наприклад, на web-странице неможливо розмістити текст в декілька стовпців (якщо не користуватися таблицями), тому режим проглядання електронного документа ігнорує таке форматування, чітко слідуючи стандартам HTML.

Примітка

Запис формату HTML в Office XP виконується без помилок, а отримана web-страница точно повторює вид початкового електронного документа.

Щоб сформувати web-страницу, досить вибрати команду Файл >Зберегти як веб-сторінку (File > Save As Web Page) і у вікні діалогу Збереження документа (Save As) ввести ім'я HTML-файла. Отриману web-страницу можна продовжувати модифікувати як в Word, так і в будь-якому web-редакторе.

Примітка

Звернете увагу, що після перетворення в web-страницу або після відкриття файлу формату HTML в меню Вигляд (View) з'являється нова команда Джерело HTML (HTML Source), вибір якої відкриває вікно з початковим HTML-кодом, що формує редагований документ.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017