ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 5. Структура документа

Будь-який достатньо об'ємний документ зазвичай складається з розділів і підрозділів різного рівня. Самі зовнішні розділи, наприклад частини тієї книги, яку ви зараз читаєте, виділяються крупними заголовками. Для занять вибрані заголовки трохи менше. Назви вправ набрані ще дрібнішим шрифтом. Таке розбиття документа на окремі блоки не чужо і для Word. Цей текстовий процесор дозволяє привласнювати назвам тих або інших розділів спеціальні заголовні стилі, які, по-перше, забезпечують однакове оформлення всіх заголовків певного рівня, а по-друге, дають знати програмі Word, де починається і закінчується черговий розділ. Ця інформація дозволяє Word правильно форматувати документ. Наприклад, заголовок розділу ніколи не опиниться па іншій сторінці, окремо від тексту цього розділу.

Якщо ви редагуєте великий документ, що має ієрархічну сукупність вкладених один в одного розділів, з ним зручно працювати в режимі структури. У цьому режимі перегляду, показаному на мал. 5.20, зручно переставляти, видаляти і додавати розділи, змінювати їх рівень.

 1.  Клацанням на кнопці Створити (New) відкрийте новий документ.

 2.  За допомогою команди Вигляд > Структура (View > Outline) перемкнетеся в режим структури.

 3.  Введіть текст Параметри устаткування. Натисніть клавішу Enter. Потім введіть рядок Спеціальні питання, знову натисніть Enter і введіть Дозвіл проблем. Це будуть назви трьох розділів верхнього рівня. Їм відповідає стиль Заголовок! (Headingi).

 4.  Перемістите курсор в кінець першого рядка і натисніть клавішу Enter. З'явиться ще один заголовок розділу. Щоб знизити його рівень, натисніть клавішу Tab. Новий рядок стане підрозділом теми Параметри устаткування (см.ріс. 5.20). Введіть текст Швидкодія.

 5.  Натисніть клавішу Enter і введіть заголовок ще одного розділу другого рівня. Звернете увагу, що тепер не потрібно натискати клавішу Tab. У режимі структури стиль нового абзацу завжди повторює заголовний стиль попереднього абзацу.

 6. Введіть ще декілька заголовків розділів другого і третього рівнів, щоб отримати текст, показаний на мал. 5.20. Для пониження рівня від другого до третього натискайте клавішу Tab. Майте на увазі, що заголовкам без відступу відповідає стиль Заголовок! (Heading!), заголовкам з одинарним відступом — стиль Заголовок2 (Heading2), а заголовкам з подвійним відступом — стиль Заголовок З (Heading3). Стежите за полем Стиль (Style) панелі інструментів Форматування (Formatting).

Мал. 5.20. Документ в режимі структури

У нім завжди вказана назва стилю того абзацу, в якому знаходиться текстовий курсор. Якщо ви помилилися і заголовок отримав невірний стиль, не засмучуйтеся. Щоб знизити рівень заголовка, клацніть на нім мишею і натисніть Tab. Для підвищення рівня заголовка слід натиснути клавіші Shift+tab. Зліва від кожного заголовка є знак «плюс» або «мінус». «Плюс» говорить про те, що даний розділ не порожній і наповнений певним змістом (в даному випадку заголовками вкладених підрозділів). Порожнім розділам відповідає знак «мінус».

Примітка

Щоб дізнатися стиль абзацу, клацніть в нім і погляньте на список Стиль (Style) панелі інструментів Форматування (Formatting). Абзацні стилі використовуються в Word не тільки для виділення заголовків. Будь-якому абзацу можна призначити стандартний або спеціально розроблений для нього стиль. Способи форматування документа за допомогою стилів будуть розглянуті на наступному занятті.

Мал. 5.21. Той же документ в звичайному режимі перегляду

 1. Клацанням на кнопці Звичайний режим (Normal) перемкнетеся в звичайний режим перегляду. Ви побачите введені заголовки розділів розташованими один під одним без відступів. Вони відрізнятимуться шрифтом. Кожному заголовному стилю відповідає свій шрифт, як показано на мал. 5.21.

 2. Тепер наповните створені розділи яким-небудь змістом. Для цього клацайте в кінці назви кожного розділу, натискайте клавішу Enter і вводите текст. Хай кожен розділ складається всього з декількох слів. Зараз важлива не загальна довжина документа, а його ієрархічна структура. Звернете увагу, що в звичайному режимі при натисненні клавіші Enter формується абзац не заголовного стилю, а стилю Звичайний (Normal), який відповідає простому тексту.

 3.  Перемкнетеся назад в режим Структура (Outline). Ви побачите весь текст документа.

 4.  У панелі інструментів Структура (Оutlining), яка з'являється при перемиканні в режим структури, виберіть в списку, що розкривається, пункт Показати рівень 2 (Show Level 2). Вміст документа згорнеться, і на екрані залишаться тільки заголовки першого і другого рівнів. Кнопки панелі Структура (Outlining), показаною на мал. 5.22, дозволяють розвернути документ до розділів будь-якого рівня вкладення. Вибір в списку, що розкривається, пункту Показати всі рівні (Show All Levels) виводить на екран весь документ. Кнопки із знаками «плюс» і «мінус» тієї ж панелі розгортають і згортають той розділ, в якому знаходиться текстовий курсор.

 5.  Клацніть в рядку заголовка Установка.

 6.  Потім клацніть на кнопці Вниз (Move Down) панелі інструментів Структура (Outlining). Заголовок Установка зміститься вниз під заголовок Оновлення.

Мал. 5.22. Панель інструментів режиму структури

 1.  Тепер в списку, що розкривається, виберіть пункт Показати всі рівні (Show All Levels), щоб знову вивести на екран весь вміст документа. Виконане переміщення рядка заголовка спричинило зрушення всього розділу.

 2. Клацніть назнаке «плюс» зліва від заголовка розділу Швидкодія. Виявляться виділеними цей розділ і всі його підрозділи, як показано на мал. 5.23.

Мал. 5.23. Виділення розділу документа

 1. Натисненням клавіш Ctrl+х виріжте виділений фрагмент. Перемістите текстовий курсор в початок заголовка Оновлення і клацніть на кнопці Вставити (Paste) панелі інструментів Стандартна (Standard). Виділений раніше підрозділ буде цілком перенесений всередину розділу Спеціальні питання.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017