ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 1. Відступи, інтервали і табуляції

Конфігурація абзацу характеризується відступами зверху і знизу, інтервалами зліва і справа, міжрядковим інтервалом, відступом першого рядка, режимом вирівнювання тексту по ширині сторінки і деякими іншими параметрами. Давайте вивчимо прийоми налаштування цих величин.

 1. Запустите Word і в новому документі, що автоматично відкрився, надрукуйте декілька десятків слів, наприклад введіть текст будь-якого абзацу цієї книги. Звернете увагу, що після досягнення правого краю сторінки текст автоматично переноситься на наступний рядок.

 2.  Закінчивши введення абзацу, натисніть клавішу Enter. Текстовий курсор переміститься на новий рядок, позначивши цим кінець поточного абзацу і підготувавши текстовий процесор для введення наступного.

 3.  Введіть ще декілька абзаців.

 4. Клацанням на кнопці Режим розмітки (Print Layout View) перемкнетеся в режим розмітки сторінок, який дозволяє бачити точне форматування тексту. (Впродовж всього заняття використовуйте саме цей режим проглядання документа.)

 5.  Якщо на екрані немає вертикальної і горизонтальної лінійок, включите їх командою Вигляд > Лінійка (View > Ruler). Тепер вікно Word виглядатиме приблизно так, як показано на мал. 6.1. Щоб задати відстані від меж лівого і правого полів сторінки до абзаців деякого блоку тексту, потрібно набудувати відступи блоку. При зміні ширини полів сторінки розміри абзаців модифікуються так, щоб відступи від країв полів залишалися незмінними. Для налаштування відступів блоку тексту потрібно спочатку виділити цей текст. Якщо потрібно модифікувати параметри тільки одного абзацу, досить просто помістити в нього текстовий курсор.

 6.  Виділите другий і третій абзаци.

 

Мал. 6.1. П'ять абзаців і лінійки в режимі розмітки сторінок

 1.  У лівій частині горизонтальної лінійки знайдіть трикутний маркер Відступ першого рядка (First Line Indent), вершина якого направлена вниз, захопите його мишею і перетягнете управо на 3 див. Переміщенням цього маркера можна змінювати положення початку перших рядків виділених абзаців, не змінюючи відступів решти тексту. Відмітьте, що перший рядок може починатися як правіше (відступ), так і лівіше (виступ) за основний текст.

 2.  Перетягнете управо на 1 см маркер Виступ (Hanging Indent), що має форму трикутника, вершина якого направлена вгору. Зміниться лівий відступ тіла абзаців, але відступ перших рядків залишиться тим самим.

 3. У лівій частині горизонтальної лінійки є ще один маркер, що має форму прямокутника, — Відступ зліва (Left Indent). Перетягнете його управо на 1 див. Ви побачите, що переміщення цього маркера рівносильне синхронному зрушенню маркерів Відступ першого рядка (Line Indent) і Виступ (Hanging Indent) на однакову відстань, тобто приводить до зсуву лівого краю абзацу щодо поля сторінки.

 4. Клацніть на тексті другого абзацу, знявши виділення блоку тексту і помістивши курсор в тіло цього абзацу.

 5. Перетягнете вліво на 4 см маркер Відступ справа (Right Indent), розташований в правій частині горизонтальної лінійки. Він задає правий край абзацу.

Після всіх виконаних операцій текст виглядає так, як показано на мал. 6.2.

Мал. 6.2. Налаштування відступів

 1.  Клацніть на кнопці По центру (Center) панелі інструментів Форматування (Formatting).

Мал. 6.3. Режими вирівнювання

Мал. 6.4. Вікно діалогу параметрів абзацу

 1.  Виділите третій абзац і клацніть на кнопці По правому краю (Align Right) тієї ж панелі інструментів.

 2.  Клацніть на четвертому абзаці, а потім на кнопці По ширині (Justify). Тепер перші чотири абзаци тексту демонструють чотири режими вирівнювання тексту (мал. 6.3).

 3.  Виділите другий, третій і четвертий абзаци і виберіть команду Формат > Абзац (Format > Paragraph). Вкладка Відступи і інтервали (Indents And Spacing) вікна діалогу (мал. 6.4), що відкрилося, дозволяє задавати відступи абзацу і режим вирівнювання, які ми настроювали за допомогою горизонтальної лінійки і кнопок панелі інструментів Форматування (Formatting). Розділ Інтервал (Spacing) тієї ж вкладки дозволяє задати інтервал між рядками усередині абзацу і відстань між абзацами.

Мал. 6.5. Налаштування інтервалів

 1.  Введіть в лічильник перед (Before) число 6.

 2.  У списку міжрядковий (Line Spacing) виберіть пункт Полуторний (1,5 tines).

 3.  Клацніть на кнопці ОК. Інтервали в трьох виділених абзацах зміняться і стануть такими, як показано на мал. 6.5. Звернете увагу, що область Зразок (Preview) вікна діалогу Абзац (Paragraph) дозволяє спостерігати вплив введених величин па вид поточного абзацу ще до остаточного застосування вибраних значень параметрів до тексту документа.

 4. Збережете документ, він стане в нагоді вам в наступних вправах.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017