ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 5. Стиль

Стиль — це іменований опис формату абзацу або символів тексту. Замість того щоб уручну форматувати кожен абзац, можна задати стиль і набудувати для нього необхідні параметри. Потім таким стилем можна оформити будь-який блок тексту, в результаті параметри стилю будуть перенесені на конкретний фрагмент документа.

Стилі бувають двох типів:

 •   абзацний — задає оформлення цілого абзацу;

 •   символьний — задає шрифт, зображення і оформлення фрагмента тексту абзацу.

Будь-якому символу тексту завжди властиві два стилі: абзацний і символьний. За умовчанням Word привласнює тексту абзацний стиль Звичайний (Normal) і символьний стиль Основний шрифт абзацу (Default Paragraph Font). Всі прийоми форматування тексту, розглянуті вище на цьому занятті, не впливали на його стиль. Зараз давайте сформуємо два нові стилі.

 1. Створіть новий документ. Виберіть команду Формат > Стилі і Форматування (Format >Styles and Formatting). У правій частині екрану в області завдань відкриється відповідне вікно, показане на мал. 6.14.

Мал. 6.14. Вікно стилів

 1. У розділі Виберіть форматування для застосування (Pick Formatting to Apply) перерахований набір доступних стилів. Поставте покажчик миші на одному з них. З'являється спливаюча підказка з коротким описом вказаного стилю. Клацніть на вибраному стилі. У розділі Форматування виділене тексту (Formatting Selected Text) з'явиться назва цього стилю і список, що розкривається, містить доступні операції.

Примітка

Завдяки наявності області завдань в додатках Microsoft Office XP робота із створення, зміни і застосування стилів значно полегшилася.

 1.  Клацніть на кнопці Створити стиль (New Style), відкриється вікно діалогу Створення стилю (New Style), показане на мал. 6.15.

 2. У списку, що розкривається, Стиль (Style Type) залиште варіант Абзацу (Paragraph), оскільки зараз нам потрібний стиль для оформлення абзацу.

Мал. 6.15. Створення нового стилю

 1. У полі Ім'я (Name) введіть назва Красивий абзац.

 2. У списку Заснований на стилі (Style Based On) виберіть пункт Звичайний (Normal). В результаті всі параметри нового стилю відповідатимуть однойменним параметрам стилю Звичайний (Normal), які ми потім трохи змінимо.

 3. Клацніть па кнопці Формат (Format) і в меню, що розкрилося, виберіть пункт Абзац (Paragraph). Відкриється стандартне вікно форматування абзацу (див. вище за мал. 6.4), за допомогою якого в даній ситуації задаються параметри шрифту стилю, що настроюється.

 4.  Виберіть режим вирівнювання По ширині (Justified), введіть для відступів абзацу зліва і справа значення 1 см, для відступу першого рядка — 2 см і для інтервалу перед абзацом — 6 пунктів. Потім клацніть двічі на кнопці ОК. Новий стиль з'явиться в списку Виберіть форматування для застосування (Pick Formatting to Apply) вікна діалогу Стилі і Форматування(Styles and Formatting).

 5.  Знову клацніть на кнопці Створити стиль (New Style).

 6.  У списку, що розкривається, Стиль (Style Type) вікна діалогу, що з'явилося, Створення стилю (New Style) виберіть пункт Знаку (Character), щоб визначити новий символьний стиль.

 7.  У полі Ім'я (Name) введіть назва Крупний текст.

 8. У списку Заснований на стилі (Based On) виберіть пункт Основний шрифт абзацу (Default Paragraph Font).

 9.  Клацніть на кнопці Формат (Format) і в меню, що розкрилося, виберіть пункт Шрифт (Font).

Примітка

Меню кнопки формат (Format) відкриває доступ до будь-яких параметрів абзацу або шрифту. Самостійно вивчите решту команд цього меню.

 1.  У вікні діалогу форматування шрифту (див. мал. 6.11), що відкрилося, вибері-те шрифт Arialcyr, розмір 20 пунктів, зображення Напівжирний курсив (Bold Italic).

 2.  Двічі клацніть на кнопці ОК, а потім клацніть на кнопці Close (Закрити). Тепер документ містить описи двох нових стилів, за допомогою яких можна форматувати абзаци і фрагменти тексту.

 3.  Введіть декілька абзаців тексту і виділите перші три.

 4.  У списку, що розкривається, Стиль (Style) панелі інструментів Форматування (Formatting) виберіть новий стиль Красивий абзац. Три виділені абзаци виявляться оформленими відповідно до тільки що створеного абзацного стилю.

 5.  Виділите декілька слів в першому абзаці і виберіть в тому ж списку Стиль (Style) пункт Крупний текст. Виділені слова зміняться відповідно до нового символьного стилю.

 6.  Повторите цю операцію, виділяючи слова другого, третього і четвертого абзаців (мал. 6.16).

Здавалося б, ті ж самі операції можна виконати і за допомогою звичайних команд форматування, але оформлення тексту за допомогою стилів дає декілька переваг.

 •  Стиль здатний зберігати складний варіант форматування, який можна швидко призначити будь-якому абзацу або фрагменту.

 •  Стиль можна помістити в шаблон, і його успадкують всі документи, створені на основі цього шаблону.

 •  Змінивши стиль, ви вмить зміните вид всіх фрагментів документа, оформлених відповідно до цього стилю.

Мал. 6.16. Оформлення за допомогою стилів

 •  Модифікувавши стиль в шаблоні, ви відразу ж зміните вид всіх фрагментів тексту, що відформатували цим стилем у всіх документах, заснованих на скоректованому шаблоні. (Щоб цього добитися, для кожного з вибраних документів у вікні діалогу Шаблони і надбудови (Templates And Add-ins), яке відкривається командою Сервіс > Шаблони і надбудови (Tools > Templates And Add-ins), має бути встановлений прапорець Автоматично оновлювати стилі (Automatically Update Document Styles)).

 1.  Щоб відчути всю потужність шаблонів у дії, знову виберіть команду Формат > Стилі і Форматування (Format > Styles and Formatting), у списку Виберіть форматування для застосування (Pick Formatting to Apply) виділите пункт Красивий абзац і в списку, що розкривається, виберіть команду Змінити (Modify).

 2.  У вікні діалогу Зміну стилю (Modify Style) клацніть на кнопці Формат (Format), а потім виберіть в списку, що розкрився, пункт Абзац (Paragraph).

 3.  У вікні діалогу Абзац (Paragraph) збільште відступи зліва і справа до 2 див. Двічі клацніть на кнопці ОК, а потім клацніть на кнопці Закрити (Close).

Звернете увагу, що збільшилися відступи у трьох перших абзаців, яким був призначений стиль Красивий абзац. Аналогічним чином можна швидко скоректувати, наприклад, розмір шрифту фрагментів, виділених стилем Крупний текст. Подумайте, скільки б часу пішло на таку зміну оформлення стандартними засобами, якби потрібно було модифікувати декілька абзаців, розкиданих по багатосторінковому документу.

Підготувавши спеціальні стилі для певних елементів тексту (наприклад, для подрісуночних підписів), ви зможете настроювати формат всіх підписів за допомогою простого коректування відповідного стилю. За допомогою стилів можна виконати будь-яке форматування тексту. За відсутності достатнього досвіду такий підхід зажадає додаткових витрат часу, але, навчившись змінювати оформлення документів шляхом маніпуляцій із стилями, ви зможете економіть-многие годинник.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017