ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 1. Додавання таблиці

 1.  Відкрийте новий або існуючий документ. Перемкнетеся в звичайний режим перегляду і помістите текстовий курсор в кінець того абзацу, після якого потрібно додати таблицю.

 2.  Натисніть клавішу Enter і введіть заголовок План випуску продукції.

 3. За допомогою списку, що розкривається, Стиль (Style) панелі інструментів Форматування (Formatting) призначте йому стиль Заголовок 3 (Heading 3).

 4.  Клацніть на кнопці Додати таблицю (Insert Table).

 5.  У палітрі, що розкрилася, з клітками клацніть на четвертій клітці третього рядка. Вибрана клітка задає розмір таблиці в осередках. В результаті виконаних дій в документ буде вставлена таблиця розміром 3х4 осередки, показана на мал. 7.1.

Ріс.7.1. Додавання таблиці

Примітка

Якщо палітра кнопки Додати таблицю (Insert Table) не дозволяє створити таблицю з потрібним числом осередків, виберіть команду Таблиця > Додати > Таблиця (Table > Insert > Table), у вікні діалогу, що відкрилося, введіть параметри створюваної таблиці і клацніть на кнопці ОК.

 1.  Тепер слід наповнити таблицю корисною інформацією. Клацніть в першому осередку першого рядка і введіть текст Назва товару.

 2.  Натисніть клавішу Tab. Курсор переміститься в другий осередок першого рядка. Введіть текст Січень.

 3.  При кожному подальшому натисненні клавіші Tab курсор переміщатиметься послідовно по всіх елементах таблиці, дозволяючи вводити потрібні дані. Заповните таблицю відповідно до мал. 7.2.

Мал. 7.2. Введення даних в таблицю

Примітка

Для переходу до попереднього осередку натискайте клавіші Shift+tab. Для переміщення по осередках таблиці можна також користуватися клавішами із стрілками або просто клацати мишею на потрібному осередку.

 1.  Після введення числа в останній осередок третього рядка знову натисніть клавішу Tab. Таблиця автоматично збільшиться на один рядок, і ви зможете заповнити ще чотири осередки. Таким чином, немає особливої потреби заздалегідь розраховувати точне число рядків таблиці. У міру введення даних Word додасть стільки рядків, скільки буде потрібно. Текст елементів таблиці можна форматувати точно так, як і будь-який інший текст документа Word. Єдина відмінність полягає в тому, що вирівнювання тексту виконується не відносно полів сторінки, а щодо меж кожного осередку. Настроюючи вид осередків, можна виділяти конкретні осередки, групи рядків або стовпців і всю таблицю цілком. Режими форматування і вирівнювання тексту, що призначаються, впливатимуть тільки на виділені осередки. Оскільки абзац, передуючий таблиці, був виділений стилем Заголовок 3 (Heading 3), всі елементи таблиці отримали в спадок той же стиль. Але цей стиль призначений для заголовка. Давайте змінимо стиль елементів таблиці.

 2.  Вибором команди Таблиця > Виділити > Таблиця (Table > Select > Table) виділите всю таблицю (при виконанні цієї команди текстовий курсор повинен знаходитися в одному з елементів таблиці, що виділяється) і виберіть в списку, що розкривається, Стиль (Style) панелі інструментів Форматування (Formatting) пункт Звичайний (Normal).

Мал. 7.3. Форматування тексту таблиці

 1.  Клацніть мишею лівіше за перший осередок верхнього рядка. Буде виділений весь верхній рядок таблиці.

 2.  Клацніть на кнопці По центру (Center) панелі інструментів Форматування (Formatting),.чтоби центрувати вміст осередків. Потім натисненням клавіш Ctrl+b призначте тексту виділеного рядка напівжирне зображення.

 3.  Помістите покажчик миші в перший осередок другого рядка трохи правіше за ліву межу осередку, щоб значок покажчика набув форми похилої стрілки (мал. 7.3), і протягнете мишу вниз, виділивши цим прийомом перші осередки рядків з другою по четвертую.

 4.  Натисненням клавіш Ctrl+i призначте виділеним осередкам курсивне зображення.

 5.  У будь-який момент можна змінити конфігурацію таблиці, додаючи в неї рядки і стовпці. Клацніть в другому стовпці таблиці і виберіть команду Таблиця > Додати » Стовпці справа (Table > Insert > Columns To The Right).

Примітка

Щоб видалити рядок, стовпець або групу осередків, виділите осередки, що видаляються, і виберіть відповідну команду підміню Таблиця » Видалити (Table > Delete). Натиснення клавіші Delete не видаляє виділені осередки, а лише стирає їх вміст.

 1.  Клацніть у верхньому осередку нового стовпця і введіть слово Апрель. Натисніть клавішу -l і введіть число в другий осередок нового стовпця. Аналогічним чином заповните всі порожні осередки.

 2.  Клацанням на верхній межі першого осередку третього стовпця виділите весь стовпець, як показано на мал. 7.4.

Мал. 7.4. Перетягання стовпця

 1.  Помістите покажчик в осередок із словом Апрель і натисніть ліву кнопку миші.

 2. Перетягнете мишу правіше за перший осередок п'ятого стовпця і відпустите ліву кнопку. Третій стовпець переміститься в кінець таблиці. Word пропонує ще один цікавий спосіб додавання і видалення осередків. Їх можна просто намалювати. Це дуже швидка і зручна методика побудови таблиць, проте вона вимагає певних навиків і уміння точно маніпулювати мишею.

 3.  Спробуйте «домальовувати» один широкий осередок у верхній частині таблиці. Для цього виберіть команду Таблиця > Намалювати таблицю (Table > Draw Table). Word автоматично перемкне документ в режим розмітки сторінок, оскільки тільки цей режим дозволяє оцінювати реальні розміри елементів документа, що зображаються. Значок покажчика миші набуде форми олівця, і на екрані з'явиться панель інструментів Таблиці і межі (Tables And Borders), показана на мал. 7.5. Вона забезпечує доступ до інструментів форматування і редагування таблиць.

Мал. 7.5. Панель інструментів Таблиці і межі

 1.  Помістите покажчик у верхній лівий кут таблиці і натисніть ліву кнопку миші.

Мал. 7.6. Намальований осередок

 1.  Протягнете мишу управо до правої межі таблиці і трохи вгору, щоб з'явився ще один широкий осередок, показаний на мал. 7.6.

 2. Введіть в новий осередок текст План компанії Геркулес на 2002 рік.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017