ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 1. Мова документа

У міру введення тексту кожному слову призначається атрибут, що визначає, якою мовою написано слово. Ця інформація використовується при перевірці документа для вибору словника, яким слід керуватися при ідентифікації кожного конкретного слова. Word, як правило, сам коректно розпізнає мову, вибираючи одну з тих мов, підтримка яких встановлена на комп'ютері. Зміна мови відбувається при перемиканні розкладки клавіатури з англійською на російську і назад.

Примітка

Якщо Word не підкреслює слова і фрази з помилками, значить, відключений режим автоматичної перевірки правопису. Щоб включити його, виберіть команду Сервіс > Параметри (Tools > Options). У вікні діалогу, що відкрилося, клацніть на вкладці Правопис (Spelling & Grammar) і встановите прапорці Автоматично перевіряти орфографію (Check Spelling As You Type) і Автоматично перевіряти граматику (Check Grammar As You Type).

Примітка

При установці російськомовної версії Office інсталюються словники для російської і англійської мов. Якщо англомовна версія Office ХР встановлюється поверх попередньої російської версії Office, то підтримка російської мови зберігається.

Якщо Word помічає в тексті слово, написане з помилкою, таке слово підкреслюється червоною зигзагоподібною лінією, як показано на мал. 8.1. Щоб виправити слово, відредагуйте його, замінивши невірні символи, або скористайтеся словар&м Office.

Мал. 8.1. Автоматична перевірка правопису

 1.  Клацніть на підкресленому слові правою кнопкою миші і виберіть в контекстному меню правильний варіант написання або одну з наступних команд:

  •  Пропустити все (Ignore All) — не сприймати виділене слово як помилкового в поточному документі;
  •  Додати (Add) — додати слово в словник Word і надалі вважати дане написання за правильне;
  •  Автозаміна (Autocorrect) — набудувати автоматичну корекцію написання даного слова за допомогою словника Word. Вибравши в списку Auto-correct (Автозаміна) правильний варіант написання, ви додаєте пункт в список автозаміни. При наступній помилці в тому ж слові Word сам виправить невірне написання;

Примітка

Щоб проглянути і відредагувати список автоматичної корекції, виберіть команду Сервіс > Автозаміна (Tools > Autocorrect).

 •  Мова (Language) — змінити мову слова;
 • Орфографія (Spelling) — запустити модуль перевірки орфографії.
 1.  Якщо по якихось причинах Word призначив фрагменту тексту невірну мову, виділите цей текст і виберіть команду Сервіс > Мова > Вибрати мову (Tools > Language > Set Language). Відкриється вікно діалогу, показане на мал. 8.2.

 2. У списку вікна діалогу виберіть мову для виділеного тексту. Мови, словники яких встановлені на комп'ютері, відмічені спеціальними значками (мал. 8.2).

Мал. 8.2. Вибір мови

 1.  Якщо немає потреби перевіряти правопис виділеного фрагмента або неможливо вказати вірну мову (так буває, наприклад, у разі роботи з математичними формулами), встановите прапорець Не перевіряти правопис (Do Not Check Spelling Or Grammar).

 2. Клацніть на кнопці ОК.

При введенні тексту Word окрім орфографії автоматично перевіряє граматику (якщо у вікні параметрів встановлений прапорець Автоматично перевіряти граматику (Check Grammar As You Type)). Невірні граматичні конструкції підкреслюються зеленою зигзагоподібною лінією.

 1.  Щоб виправити граматичну помилку, клацніть правою кнопкою миші на фразі, підкресленою зеленою лінією, і виберіть в контекстному меню скоректований варіант фрази або одну з наступних команд:

  •  Пропустити (Ignore) — не рахувати дану фразу помилкової;
  •  Граматика (Grammar) — запустити модуль перевірки граматики.

:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017