ЗНАЙОМСТВО З MICROSOFT OFFICE

:: Меню ::

Головна
 
Книга для гостей
   
Контакти
Добавити у вибране

:: Завантаження ::

bdd0b062

:: Лічильники ::

= =

 

 

 

 

Вправа 1. Книга Excel

Давайте створимо порожню книгу Excel, введемо в неї числа і формули і повчимося маніпулювати з її листами.

 1.  Запустите Excel за допомогою команди Пуск > Програми > Microsoft Excel (Start > Programs > Microsoft Excel). У вікні Excel відразу відкриється нова робоча книга з трьома листами.

Мал. 9.1. Лист Excel

 1.  Клацніть в осередку А1 першого листа і введіть текст Клієнти.

 2.  Натисніть клавішу Enter і введіть текст Січень.

 3.  Переміщаючись по осередках за допомогою клавіш із стрілками, клавіш Enter і Tab або за допомогою миші, сформуйте таблицю, показану на мал. 9.1.

 4.  Клацніть на осередку А9 і введіть слово Разом.

 5.  Натисніть клавішу Tab і введіть =СУММ(ВЗ : В7) (=SUM(B3 : В7)). Ета форму ла автоматично підраховує суму осередків стовпця Січень.

 6.  Знову натисніть клавішу Tab і введіть 4юрмулу=сумм(Сз:с7) (=SUM(C3 :С7)).

 7.  Додайте подібні формули у всі осередки рядка 9, указуючи в дужках букву поточного стовпця. Тепер Excel автоматично підсумовує числа в стовпцях і виводить результат в рядок 9, як показано на мал. 9.2.

Мал. 9.2. Таблиця з формулами

 1.  Клацніть на осередку D9. Звернете увагу, що у виділеному осередку з формулою виводиться результат розрахунку, а сама формула видно в рядку формули у верхній частині вікна Excel. Спробуйте клацнути на будь-якому осередку верхніх п'яти рядків таблиці і змінити число, що знаходиться в ній. Excel автоматично скоректує суму стовпця в рядку Разом. Таким чином, вам тепер не потрібно по кілька разів перераховувати суми стовпців на калькуляторі. Excel миттєво реагує на будь-які зміни таблиці, і ви завжди знаєте точні підсумкові значення. Звичайно, Excel уміє виконувати над вмістом елементів таблиці і складніші математичні операції. За умовчанням книга Excel має три листи із стандартними іменами. Трьох листів може не вистачити для всіх даних, а стандартні назви листів ніяк не розкривають їх призначення. Давайте навчимося додавати листи і призначати їм зрозуміліші імена.

Примітка

Якщо значення в осередку з формулою не оновлюється автоматично, виберіть команду Сервіс > Параметри (Tools > Options), розкрійте вкладку Обчислення (Calculation) і виберіть положення перемикача Автоматично (Automatic). Потім клацніть на кнопці ОК.

Примітка

Щоб за умовчанням в книзі з'являлася інша кількість листів, виберіть команду Сервіс > Параметри, розкрійте вкладку Загальні (General) і зміните величину в лічильнику Листів в новій книзі (Sheets In New Workbook).

 1.  Клацніть правою кнопкою миші на корінці Ліст1.

 2. Виберіть в контекстному меню команду Перейменувати (Rename).

 3.  Введіть нове ім'я Клієнти.

 4.  Двічі клацніть на корінці Ліст2 і введіть ім'я Витрати.

 5.  Клацніть на корінці Витрати правою кнопкою миші і виберіть в контек стном меню команду Переместіть/ськопіровать (Move Or Copy).

 6. У вікні діалогу (мал. 9.3), що відкрилося, встановите прапорець Створювати копію (Create A Copy), щоб вибраний лист копіювався, а не переміщався.

Ріс.9.3. Копіювання листа

 1.  У списку Перед листом (Before Sheet) клацніть на пункті перемістити в кінець (Move To End), щоб скопіювати перший лист в кінець книги.

 2. Потім клацніть на кнопці ОК.

Примітка

Щоб скопіювати вибраний лист в нову робочу книгу з одним листом, виберіть в списку, що розкривається, В книгу (То Book) пункт Нова книга (New Book).

 1.  Щоб додати ще один порожній лист, клацніть правою кнопкою миші на корінці Витрати і виберіть команду Додати (Insert).

 2. На вкладці Загальні (General) вікна діалогу, що відкрилося, Вставка (Insert) клацніть на значку Лист (Worksheet). Потім клацніть на кнопці ОК. У робочій книзі з'явиться п'ятий лист.

 3.  Виберіть команду Файл > Зберегти (File > Save).

 4.  У вікні діалогу збереження документа, що з'явилося, клацніть на кнопці Мої документи (My Documents).

 5. У полі Ім'я файлу (File Name) введіть назва Електронна таблиця. Потім клацніть на кнопці ОК, щоб зберегти створену книгу Excel. Звернете увагу, що документи Excel мають розширення xls.


:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

|


 

 

 


Copyright © Yandux.biz, 2017